Gebundelde Kracht Opstellingen


Gebundelde Kracht is een krachtige samenwerking van Janneke, Gesine, Martine, Natasja, Coen en Sarah. Wij zijn ieder met verschillende expertises opgeleid en zijn allen gecertificeerd door meesteropsteller Hylke Bonnema. Samen organiseren wij opstellingsavonden op diverse locaties in Nederland.


Als Gebundelde Kracht staan wij voor draagkracht, diepgang en transformatie. Door het bundelen van onze krachten en expertises creëren wij een enorme draagkracht. Dat ervaren wij in onze onderlinge samenwerking, maar ook in de reacties van vraagstellers. Deze draagkracht geeft ruimte voor diepgang en transformatie bij vraagstellers, onze representanten alsook bij onszelf.


Martine Grunwald - Janneke Kemner - Gesine Rebel - Coen Giesberts - Natasja van der Vlist - Sarah Zolondz-Reeder (v.l.n.r.)

Ontstaansgeschiedenis

Onze samenwerking is in 2016 ontstaan tijdens onze jaaropleiding Systemisch Werk aan de Academie voor Familieopstellingen. Met zes vormden we gedurende de opleiding een intervisiegroep waarmee we intensief het vak opstellen eigen maakten. Onze groep voelde zo krachtig, deskundig en verbonden, dat we hebben besloten om dit na de opleiding een professioneel vervolg te geven. Nu organiseren we eens per 6 weken een opstellingsavond. Deze avonden vinden plaats op verschillende locaties door het land en worden afwisselend door één van ons begeleid.

Onze werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich daarentegen door wat onze opleider Hylke Bonnema Het nieuwe opstellen noemt. Het Nieuwe Opstellen is in stilte werken, het veld laten spreken, in haar pure vorm. Erop vertrouwen dat wat omhoog komt kloppend is. Als de natuur in het ontluikende voorjaar.

"Wat een veld van energie 💥

Vorige week als vraag inbrenger een opstelling mogen meemaken. Hoe bijzonder om te ervaren hoe ieder intuïtief zijn/ haar plek inneemt in het veld en inzicht geeft hoe het veld mag gaan ontwikkelen en stromen. Het werkt door in mijn systeem en het voelt dat ik iets wezenlijks heb los gelaten om vrijer in het leven te kunnen staan🙏🏻

Prachtig hoe intuïtief de krachten bundelen 🌈

Dank mooi team 🌹

Warme groet Roza"

- Roza

"Bijzonder vond ik dat het een samenwerking is tussen 6 mensen die de opleiding als familieopsteller tegelijk gevolgd hebben. Dat maakt het een sterk team.

Het verrassende was dat mijn aloude thema eruit gehaald werd. Dit had ik niet verwacht. Er ontstond een kracht, of een waarheid die niet met logica of ratio te volgen is. Voor mij was het zeer treffend."

- Roos Withouck

Interesse?

Is je interesse gewekt of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!